Stridsflygen tillbaka i Tullinge

”Försvarets Forum” nummer 4 2021 har en ”blänkare” om Kungl Hufvudstadsjakten:

Den 26 augusti 2021 invigdes vid Tullinge, f.d. F 18, ett minnesmonument över ”Kungl. Hufvudstadsjakten”. Swedish Air Force Historic Flight, SwAFHF, kunde inte delta (bland annat p.g.a. flyguppvisning i Ungern). Chefen för SwAFHF deltog i minnesceremonin och lovade att senast vid Flygdagen på Ärna 2022, skall SwAFHF hylla ”Kungl. Hufvudstadsjakten” med Tunnan, Hunter och två Draken, flygplanstyper som bland annat ingått i Acro Deltas (F 18 uppvisningsgrupp). De fyra representerar således ”Kungl. Hufvudstadsjakten”, som skall minnas!

Tal hölls av F 18 kamratförenings ordförande Gunnar Persson, stf Flygvapenchefen brigadgeneral Anders Persson och generalmajor (ret) Bert Stenfeldt.

I rondellen utanför F 18 ”gamla” vakt stiger två Drakar! Ett ståtligt ärorikt monument som måste ses!

Tills nummer fyra av ”Försvarets Forum” finns tillgänglig online kan du se och läsa mer på på Mitti.se.

/ Ordförande