STYRELSEN

SwAFHF verksamhet leds av en styrelse. För de tillståndspliktiga delarna av verksamheten finns särskilt utpekade verksamhetsansvariga, vilka är godkända av Transportstyrelsen.

Bert Stenfeldt​
Ordförande
epost

Karin Englund
Sekreterare
epost

Stellan Andersson
Flygchef/Kassör
epost

Olle Norén

Olle Norén
Teknisk chef
epost

Propeller ansvarig
Epost

Håkan Andersson

Håkan Andersson
Tekniker/Ledamot
epost

Dag Kjellberg

Dag Kjellberg
Infoansvarig
epost

Lennart Nielsen

Lennart Nielsen
Medlemsregister
epost