STYRELSEN

SwAFHF verksamhet leds av en styrelse. För de tillståndspliktiga delarna av verksamheten finns särskilt utpekade verksamhetsansvariga, vilka är godkända av Transportstyrelsen.

Bert Stenfeldt​

Bert Stenfeldt​
Ordförande

Karin Englund

Karin Englund
Sekreterare

Stellan Andersson

Stellan Andersson
Flygchef/Kassör

Olle Norén

Olle Norén
Teknisk chef

Per Lindquist

Per Lindquist
Propelleransvarig

Håkan Andersson

Håkan Andersson
Tekniker/Ledamot

Dag Kjellberg

Dag Kjellberg
Infoansvarig

Lennart Nielsen

Lennart Nielsen
Medlemsregister

Övriga

Fredrik Lundhag
Webmaster