STYRELSEN

SwAFHF verksamhet leds av en styrelse. För de tillståndspliktiga delarna av verksamheten finns särskilt utpekade verksamhetsansvariga, vilka är godkända av Transportstyrelsen.

Stellan Andersson
Vice ordförande
Flygchef/Kassör
epost

Karin Englund
Sekreterare
epost

Olle Norén

Olle Norén
Teknisk chef
epost

Roger Bengtsson
Propeller ansvarig
Epost

Håkan Andersson

Håkan Andersson
Tekniker/Ledamot
epost

Dag Kjellberg

Dag Kjellberg
Infoansvarig
epost

Lennart Nielsen

Lennart Nielsen
Medlemsregister
epost