SwAFHF – SWEDISH AIR FORCE HISTORIC FLIGHT

ETT FLYGANDE SVENSKT KULTURARV!

Fyra flygentusiaster startade upp verksamheten 1997 och sedan dess har antalet flygplan och medlemmar stadigt ökat i antal. Verksamheten leds av en styrelse auktoriserad av Transportstyrelsen och arbetet utförs ideellt av certifierade piloter och tekniker, de flesta med flygvapenbakgrund. Strävan är att flygplanen, som är civilt registrerade, målas och utrustas som vid den tid då de flög i Flygvapnet.

Swedish Air Force Historic Flight (SwAFHF), huvudsakliga syfte är att bevara och flyga flygplantyper som varit operativa i det svenska Flygvapnet.

SwAFHF flygplansflotta består i första hand av flygplan konstruerade och byggda av Saab. Följande flygplan är för närvarande operativa: J 29 ”Flygande Tunnan”, J32B Lansen, J35J/SK35C Draken, AJS/SK37 Viggen, samt SK60, SAAB-105 och SK50 Saab Safir. Dessutom finns även flygplanstyperna, J 34 Hawker Hunter, SK 16 Harvard, SK 61 Bulldog, B 17 och Cessna Citation TP 103.

Det svenska stolta militärhistoriska flygarvet är unikt i världen och värt att bevaras. Svensk flygindustri har genom decennier försett Flygvapnet med hypermoderna och potenta stridsflygplan. Sverige är ett av få länder i världen som haft och har denna förmåga.

Det svenska flygvapnet har alltid legat på framkant vad gäller högteknologi och kompetens. Kvalitet har alltid satts före kvantitet. Fältmässighet och effektivitet har varit ledord genom åren.

Svenska Flygvapnet är av internationell högsta klass och väcker beundran och uppmärksamhet världen över. SwAFHF anser att bevarandet och exponeringen av det stolta flygarvet banar väg för Flygvapnet och flygindustrin in i framtiden.

For booking aircraft for air shows, please contact Stellan Andersson