Genomförd flygverksamhet 2023 (t o m 2023-12-05)

Den flygoperativa ledningen inom SwAFHF har även 2023 lyckats sy ihop en relativt bra uppvisningssäsong. Viss återhållsamhet har noterats från arrangörer av flyguppvisningar, speciellt svenska dito. Sannolikt är det en ekonomifråga då kostnadsläget allmänt ökat och i synnerhet slagit hårt mot bränslekostnaderna i flygklubbarna (ofta arrangörer eller medarrangörer av flygdagar).

Totalt flög SwAFHF ca 172 tim och fördelat på 247 flygningar under 2023. Detta är exakt samma flygtidsuttag som året dessförinnan (2022). Detta är fortfarande mindre än på den goda tiden då vi flög ca 220 tim/år. Höga bränslekostnader är den förhärskande orsaken.

Vill man roa sig med att studera relativa förändringar i flygtidsuttaget hos vissa flygplan så kan man göra följande noteringar:

En kraftig ökning (68 %) på flygtidsuttaget för J 35J jämfört med 2022, å andra sidan minskade uttaget på SK 35 i otsvarande antal flygtimmar (+ 8,5, -7,5 (54 %)).

SK 37:an gick mer än dubbelt så mycket 2023 som 2022, sannolikt orsakat av underhåll.

32:orna gick mindre 2023, SE-RME ca hälften mot 2022. EBK-problemet är nog den största orsaken, samt att 2022 blev det en hel del egenträning (nyutbildad pilot).

På propellersidan är det SE-FVU (grön SK 16) som sticker ut med en dubblering. Nyinflugna piloter är sannolikt förklaringen till detta. Bulldogen kom igång sent på grund av underhåll, men det är ändå lite väl sparsamt.