ORGANISATION

Den flygoperativa organisationen är uppdelad på en flygstyrka för propellerverksamhet och en för jetflygplan. All flygverksamhet leds av SwAFHF Flygchef som direkt hanterar verksamheten med jetflygplan, men har delegerat vissa uppgifter rörande propellerflygning till en härför särskild gruppchef. Sammantaget består flygavdelningen av ett 10-tal piloter (inklusive Flygchef och stf Flygchef), som mer eller mindre aktivt medverkar vid flyguppvisningar.

Organisationsschema flygavdelningen
Organisationsschema flygavdelningen

Den del av SwAFHF som hanterar underhåll av flygplanen är uppdelad på två organisationer, dels en organisation som svarar för flygplanens luftvärdighet, dels en organisation som utför det handgripliga underhållet. Båda dessa organisationer är auktoriserade av Transportstyrelsen. Totalt ansvarar och underhåller SwAFHF 16 flygplan (2020).
 Organisationen som ansvarar för flygplanens luftvärdighet består av ett fåtal personer, samtliga verksamma på Såtenäs. Verkstadsorganisationen å andra sidan utgörs av ett 30-tal medlemmar utspridda på tre ställen; Såtenäs, Trollhättan och Västerås. Merparten av dessa tekniker och mekaniker arbetar med propellerflygplan i Trollhättan. På Såtenäs, där underhåll av samtliga jetflygplan sker, är ett mindre antal medlemmar grupperade. Dock består denna skara av två stycken heltidsverksamma tekniker.


I Västerås finns en mindre verkstadsfilial med ett fåtal tekniker för underhåll av tre flygplan.

Organisationsschema Flygplan
Organisationsschema Flygplan