TP 103 – Cessna 550 Citation II

SwAFHF fick möjlighet att köpa en Cessna 550 Citation II. Flygplanet genomgick en omfattande renovering under några månader på Landvetter. Senare genomfördes en modifiering av kommunikations- och navigeringsutrustning för att fylla EU krav från 2023. Det arbetet genomfördes under någon vecka i Danmark. Efter detta tillkom målning till i stort det utseende som TP 103(Cessna Citation) hade i det svenska Flygvapnet (F 17). Under tiden som målningen pågick har flygplanet registrerats och fått luftvärdighetsgodkännande i Sverige med beteckningen SE-RMI. SE-RMI och nummer 033 har målats på flygplanets fena. På SE-RMIs kropp har försetts med texten ”Swedish Air Force Historic Flight”. På fenan tillkommer en svensk flagga.

SwAFHF har fem piloter influgna på TP 103 samt god teknisk kompetens knuten till SwAFHF, Såtenäs.  

TP 103 är ett betydande tillskott för SwAFHF för transport av personal och material.