Årsberättelse i sammanfattning

Såtenäs 220121

Bästa flygvänner!   

”Swedish Air Force Historic Flight är världsunikt! … Det finns inget annat land som kan mäta sig med detta”.

Lennart Berns, 2021, svensk flyghistoriker

Swedish Air Force Historic Flight har flera än 8550 medlemmar/följare på Facebook. SwAFHF foton, videos på Facebook har i några fall, 2021, fått cirka 2000 ”gilla”. Det finns således ett stort intresse för svenskt veteranflyg och för SwAFHF. SwAFHF sprider därigenom också kunskap om, ökar intresse och skapar engagemang för den svenska Försvarsmakten/Flygvapnet och den svenska försvarsindustrin.

SwAFHF har, 2021, genomfört uppvisningar i Sverige, Ungern, Tjeckien och på Jersey (ej flygning)! SwAFHF uppvisningar med Tunnan, Lansen, Draken, Viggen och Hunter bidrar i hög grad till intresse, uppskattning och inbjudningar för framtida uppvisningar.

SwAFHF, deltagande den 14 oktober 2021 i återuppsättningen av Upplands flygflottilj, F 16 utgör den största händelsen för SwAFHF 2021! 

SwAFHF deltog med Viggen, Draken, Lansen, Tunnan och SK 60 samt stöd av TP 103. På väg till F 16 den 14 oktober 2021.

SwAFHF besöktes på Såtenäs den 13 oktober av den svenske försvarsministern Peter Hultqvist. Försvarsministern informerades, ”provsatt” Viggen, såg pågående arbeten med övriga stridsflygplan och pratade med arbetande medlemmar. Ett bevis på intresse, uppskattning och en ära för SwAFHF.

SwAFHF verksamhet gynnas genom att kunniga, skickliga och entusiastiska tekniker, piloter, mfl ställer upp för att tillvarata och visa det svenska flygande militära arvet från Kalla Krigets dagar. 

SwAFHF genomförde den 14 maj 2021, i samband med begravningsgudstjänsten för förre Flygvapenchefen generallöjtnant Sven-Olof Olson, en överflygning. Flygningen genomfördes med en J 35 Draken, en flygplantyp som general Olson flugit under sin tid i Flygvapnet. Det svenska Flygvapnet genomförde samtidigt, samordnat, en ”Missing man” formation med fyra JAS 39 Gripen. 

SwAFHF genomförde den 23 juni 2021 en minnesflygning med SK 60 vid urnsättning av Nils Åke Israelsson, ISO. 

SwAFHF har redan nu, januari 2022, fått inbjudningar/förfrågningar att delta i flyguppvisningar 2022 från ett 10-tal platser bland annat avseende Fairford/RIAT, Dala Järna, F 16, Jersey och Ostrava. 

SwAFHF ser fram emot ett aktivt 2022!

/ Ordförande Bert Stenfeldt

Defilering på F16

Idag torsdag den 14 oktober återinvigdes F16 Uppsala som Flygflottilj och SwAFHF hade fått den stora äran att leda och genomföra en defilering över F16 samt Uppsala centrum. I defileringen ingick föreningens flygplan J29 Tunnan, J32 Lansen, SK35 Draken, SK37 Viggen, ifrån F7 en JAS39 Gripen och ifrån flygskolan Malmen, två SK60 varav en som förevigade evenemanget ifrån luften som fotoflygplan.

Stridsflygen tillbaka i Tullinge

”Försvarets Forum” nummer 4 2021 har en ”blänkare” om Kungl Hufvudstadsjakten:

Den 26 augusti 2021 invigdes vid Tullinge, f.d. F 18, ett minnesmonument över ”Kungl. Hufvudstadsjakten”. Swedish Air Force Historic Flight, SwAFHF, kunde inte delta (bland annat p.g.a. flyguppvisning i Ungern). Chefen för SwAFHF deltog i minnesceremonin och lovade att senast vid Flygdagen på Ärna 2022, skall SwAFHF hylla ”Kungl. Hufvudstadsjakten” med Tunnan, Hunter och två Draken, flygplanstyper som bland annat ingått i Acro Deltas (F 18 uppvisningsgrupp). De fyra representerar således ”Kungl. Hufvudstadsjakten”, som skall minnas!

Tal hölls av F 18 kamratförenings ordförande Gunnar Persson, stf Flygvapenchefen brigadgeneral Anders Persson och generalmajor (ret) Bert Stenfeldt.

I rondellen utanför F 18 ”gamla” vakt stiger två Drakar! Ett ståtligt ärorikt monument som måste ses!

Tills nummer fyra av ”Försvarets Forum” finns tillgänglig online kan du se och läsa mer på på Mitti.se.

/ Ordförande

Ny hosting

I fall att du tycker websidan ser annorlunda ut så har du rätt! Vi har idag bytt leverantör och backend.