Defilering på F16

Idag torsdag den 14 oktober återinvigdes F16 Uppsala som Flygflottilj och SwAFHF hade fått den stora äran att leda och genomföra en defilering över F16 samt Uppsala centrum. I defileringen ingick föreningens flygplan J29 Tunnan, J32 Lansen, SK35 Draken, SK37 Viggen, ifrån F7 en JAS39 Gripen och ifrån flygskolan Malmen, två SK60 varav en som förevigade evenemanget ifrån luften som fotoflygplan.

Stridsflygen tillbaka i Tullinge

”Försvarets Forum” nummer 4 2021 har en ”blänkare” om Kungl Hufvudstadsjakten:

Den 26 augusti 2021 invigdes vid Tullinge, f.d. F 18, ett minnesmonument över ”Kungl. Hufvudstadsjakten”. Swedish Air Force Historic Flight, SwAFHF, kunde inte delta (bland annat p.g.a. flyguppvisning i Ungern). Chefen för SwAFHF deltog i minnesceremonin och lovade att senast vid Flygdagen på Ärna 2022, skall SwAFHF hylla ”Kungl. Hufvudstadsjakten” med Tunnan, Hunter och två Draken, flygplanstyper som bland annat ingått i Acro Deltas (F 18 uppvisningsgrupp). De fyra representerar således ”Kungl. Hufvudstadsjakten”, som skall minnas!

Tal hölls av F 18 kamratförenings ordförande Gunnar Persson, stf Flygvapenchefen brigadgeneral Anders Persson och generalmajor (ret) Bert Stenfeldt.

I rondellen utanför F 18 ”gamla” vakt stiger två Drakar! Ett ståtligt ärorikt monument som måste ses!

Tills nummer fyra av ”Försvarets Forum” finns tillgänglig online kan du se och läsa mer på på Mitti.se.

/ Ordförande

Ny hosting

I fall att du tycker websidan ser annorlunda ut så har du rätt! Vi har idag bytt leverantör och backend.